Kompanija „Goodyear“ – Autonomnna vozila

26. јануар, 2017. #

 

 

Da li su evropski vozači spremni da se odreknu volana?

Srbi lideri u Evropi kad je u pitanju činjenica da bi se osećali prijatno kad bi upotrebljavali vozila budućnosti, odnosno autonomna vozila

 

Tehnologija u nastajanju nam omogućava da uđemo u auto, unesemo odredište, zavalimo se u sedište i budemo opušteni dok se vožnja ne završi. Ovako bi mogla da izgleda budućnost kretanja autonomnim vozilima (AV), a kompanija Goodyear sada pomaže vozačima da „razmišljaju unapred“ o putevima sutrašnjice.

 

Kao jedan od najvećih svetskih proizvođača guma, kompanija Goodyear u saradnji sa LSE (London SchoolofEconomicsandPoliticalScience) sprovela je istraživanje o mišljenjima vozača o autonomnim vozilima, odnosno automobilima bez vozača. Istraživanje je sprovedenokombinacijom socioloških alatki; fokus-grupa koje su sprovedene u četiri evropske zemlje i onlajn anketa u 11 zemlja Evrope sa oko 12.000 ispitanikau sklopu platforme ThinkGoodMobility.

 

Rezultati su pokazali značajne razlike u mišljenjima stanovnika različitih evropskih zemalja, a u jednoj kategoriji Srbi su bili dominantni. Na pitanjedali bi se osećali prijatno prilikom upotrebe automobila bez vozača, odnosno AV umesto tradicionalnog automobila današnjice, Srbi su dali najveći procenat pozitivnih odgovora i time zauzeli prvo mesto od 11 zemalja Evrope (28% njih bi se osećalo prijatno, a 30% njih se ne bi se osećalo prijatno). U poređenju sa ostalim zemljama Evrope koje su odgovarale na isto pitanje, Španija je zauzela drugo, a Poljska treće mesto.

 

A na pitanje kako bi se osećali da dele put sa AV-om, Srbi suzauzeli treće mesto – 28% srpskih ispitanika odgovorilo je kako bi seosećalo prijatno u ovakvoj situaciji, a 32 % njih ne bi se osećalo prijatno. Stanovnici Poljske su, odgovorima na isto pitanje, zauzeli prvo mesto.

 

Ispitanici srpske nacionalnosti su na prvom mestu, među zemljama u kojima je sprovedena anketa, po uverenju da bi vožnja autonomnih vozila bila lakša od upravljanja njihovim sopstvenim, sa čime se složilo njih 43%. I, možda u vezi s tim, ispitanici srpske nacionalnosti pokazali su najniži nivo nelagodnosti u slučaju da ne upravljaju svojim vozilom (samo je 56% ispitanika reklo da bi osećali nelagodnost u slučaju da nemaju kontrolu).

 

Srpski ispitanici su na trećem mestu po svojojotvorenostiprema AV, a ovaj proračun je napravljen na osnovu odgovorau vezi sa argumentima za i protiv AV. Čak 48% Srba smatra da je najveći broj saobraćajnih nesreća prouzrokovan ljudskom greškom i iz tog razloga se AV smatra bezbednijom opcijom. Pored toga, 50% naših sugrađana (čime zauzimamo drugo mesto u poređenju sa ostalim zemljama) misli da bi se AV predvidljivije ponašalo u saobraćaju za razliku od čoveka za volanom, dok se 41% složilo sa činjenicom da mašine nemaju emocije, pa iz tog razloga mogu biti bolji vozači od ljudi (čime zauzimamo četvrto mesto u poređenju sa ostalim zemljama).

Ostale zemlje u kojima su se ispitanici visoko rangirali po pitanju slaganja sa činjenicom da mašine nemaju emocije i da je to razlog zbog kog su bolji vozači od ljudi, su stanovnici Poljske, Francuske i Velike Britanije koje su zauzele prvo, drugo i treće mesto.

 

Karlos Cipoliti (CarlosCipollitti), generalni direktor Centra za inovacije kompanije Goodyear u Luksemburgu, je iskomentarisaorezultate istraživanja:

 

„AV dolaze. Od suštinskog značaja je razumeti kako vozači doživljavaju putovanje danas i kako po njima AV treba da se uklope. Kompanija Goodyear istražuje neke od ključnih oblasti koje oblikuju budućnost mobilnosti. Nadamo se da će uvid koji ovo istraživanje pruža pomoći svim važnim zainteresovanim stranama da zajedno rade na uspešnom uvođenju AV.“

 

Istraživanje je sprovedeno u saradnji sa Londonskom školom ekonomije (London SchoolofEconomicsandPoliticalScience), a učestvovale su Španija, Češka, Nemačka, Italija, Srbija, Francuska, Poljska, Belgija, Holandija, Švedska i Velika Britanija.

Goodyear

 

Galerija slika

Članci iz iste kategorije